Ayuthaya
泰国之旅--大城(1)
大城-NigthMarket-黄昏
泰国.AYUTTHAYA
Ayuttaya, Thailand